Články

...ale i k dosažení vyšších vědomí. Ve všech starých kulturách bylo dýchání považováno za mocný lék. Proto učenci, kteří pečovali o svůj život, vylepšovali si formu cvičením a stravou také pečovali o svůj dech. Říkají staré taoistické texty.

Na prvním místě je třeba říci, že se budeme bavit o skutečně dobré masáži. Taková ovšem může být za určitých okolností až bolestivá.